GAZİANTEP

GAGEV

Vakfın amacı;

 

Vakıf, “Gaziantep’i Geliştirme Vakfı” adını taşısa da, vakfın varlık nedeni öncelikle Gaziantep olmak üzere tüm toplumun genelinde sürekli gelişime katkı sağlamak ve sürekli gelişim yolunda devletin kamu hizmet yükünü azaltacak girişimlerde bulunmak, bu konularda ki girişimlere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların ilgisini artıracak tanıtma ve teşvik çalışmaları yapmak, ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak, münferiden veya müştereken bu çalışmaların içinde yer almak, sorumluluklar üstlenmek, böylece Gaziantep merkez olmak üzere, toplumun genelinde gelişime katkı sağlarken gelişmişlik için çaba göstermek, dış ilişkilerin, bankacılığın ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmanın yanı sıra sosyo ekonomik yönden gelişmemiş olan kırsal bölgelerdeki fakir ve muhtaç kişilere gıda ve benzeri yardımlarda bulunmak, öğrencilerin eğitim hayatlarının devamlılığının sağlanması amacıyla kendi başına veya başka paydaşlarla ayni, maddi katkı sağlayıcı projeler yürütmek, destek sağlamanın yanı sıra üniversite, enstitü, yurt, misafirhane, külliye, kampüs, yerleşke, araştırma merkezleri, teknopark, arge ve inovasyon ofisleri kurmak, işletmek, devamlılığını sağlamak, var olan organizasyonlara katkıda bulunmak; tarih, tarım, çevre-ağaçlandırma, turizm, spor, sağlık, sosyal yardım, kentleşme, sanayileşme, istihdam, kültür ve sanat, vatandaşlık bilincinin gelişimi, ekonomi, iç ve dış göç konularında toplumun bilgilendirilmesine ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, dezavantajlı grupların uyumu-topluma kazandırılması konularında etkinliklerde bulunmak; başta yükseköğretim kurumları olmak üzere örgün ve yaygın eğitim kurumları, çıraklık ve mesleki eğitim kurumları ile birlikte iş birliği ve koordinasyon içerisinde toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak; taşımacılık, uzay ve havacılık konularında yerel, ulusal, uluslararası alanda münferiden veya müştereken girişimlerde bulunmak, sorumluluklar üstlenmek ve sorumluluklarını kısmi, külli olarak yerine getirmek amacıyla organizasyonlar, şirketler, birlikler, kooperatifler, okullar ve platformlar kurmak ve işletmektir.

 

a) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Eğitim hizmetlerinin daha iyi bir düzeye yükseltilmesi için alınması gereken her türlü çalışmalara katkıda bulunmak. Öğrencilerin eğitim hayatlarının devamlılığının sağlanması amacıyla kendi başına veya başka paydaşlarla ayni ve maddi katkı sağlayıcı projeler yürütmek, destek sağlamanın yanı sıra üniversite, enstitü, yurt, misafirhane, külliye, kampüs, yerleşke, araştırma merkezleri, teknopark, arge ve inovasyon ofisleri kurmak; işletmek, devamlılığını sağlamak, var olan organizasyonlara katkıda bulunmak, münferiden veya müştereken bu çalışmaların içinde yer almak, ayni ve maddi katkı sağlamak, projeler üstlenmek veya projelerde yer alm ak, ortaklıklar ve girişimlerde yer almak veya işletmek ve tüm bu süreçler için idari, mali ve hukuki sorumluluklar üstlenmek.

 

b) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir düzeye kavuşması açısından her türlü maddi ve ayni katkıda bulunmak. Bu amaçla hastane, üniversite, araştırma merkezleri, bilgilendirme ofislerini kendi başına veya başka paydaşlarla kurmak, işletmek, katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar, şirketler, birlikler, kooperatifler, platformlar kurmak.

 

c) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Turizm açısından tarihini, bulunduğu bölgenin ve çevre illerin turizm ve kültürel potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtım hizmetlerini yürütmek.

 

ç) Gaziantep ve çevresinde olmak üzere tüm toplumda yaşayan Gençlerin her türlü aktif Spor hayatına katılmalarını sağlamak. Kulüpler ve okullar kurmak, eğitimler düzenlemek, spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.

 

d) Engellilerin toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak.

 

e) Sosyal hayatın gelişimini takip edip, gerekli şekilde uyum sağlanmasına çalışmak.

 

f) Meydana gelebilecek iç ve dış göçlerle ilgili olarak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.