GAZİANTEP

GAGEV

Gaziantep’in tarihin oluşumunda ve niteliğinde önemi büyüktür.
 

Ayıntap olarak bilinen eski ken tile ilgili yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkolitik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması yörenin Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir Bir süre Babil İmparatorluğu`nun egemenliği altında kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devleti'nin bir kenti olmuştur. "Dülük" şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır.
 

Geçmişten günümüze farklı kültürlerin hakim olduğu Gaziantep, bu hakimiyetlerin doğal sonucu olarak çok önemli bir kültür mirasına sahiptir. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirası öğelerinin başında gelen masallar Gaziantep kültür mirasında kilit rol oynamaktadır. Gaziantep'in zengin kültürel mirasına ilişkin az sayıda çalışma olması dikkat çekici olmuştur ve ciddi bir ihtiyacı beraberinde doğurmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için Gaziantep'te somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olan masal anlatısının korunması ve yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Masal anlatısının yok olmaya yüz tutmasının nedenleri arasında;

 

  • Masalların kayıt altına alınmamış olması,
  • Masal anlatıcılarının eksikliği,
  • Çocuk ve gençlere yönelik yeterli sayıda masal anlatımı atölyelerinin yapılmaması,
  • Masal anlatımı gibi kültürel miras konusunda yeterli bilinç ve duyarlılık çalışmalarının olmaması,
  • STK’ların bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili iyi örneklerin eksikliği yer almaktadır.
     

Ortak bir model oluşturarak bu projede yapılacak faaliyetler ile ilgili bu ihitayçları karşılamak mümkün olacaktır.
 

Projemiz de masal mirasın sürdürülebilirlik kazanarak gelecek nesillere aktarılması ihtiyacından ortaya çıkarak ortak bir model oluşturmak amacıyla yapılandırılmıştır.
 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini (SOKÜM)  kabul etmiştir. Türkiye’de 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur. Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi ile somut olmayan kültürel mirası korumak; ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak amaçlanmıştır (Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi). Projemizin genel ve özel hedefleri doğrudan SOKÜM’ü destekleyici niteliktedir.
 

Genel hedefimiz somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kalıcı bir modelle destek sağlamak ve yerel masallarımızın uluslararası alanda bilinirliğini arttırmaktır. Buradan yola çıkarak özel hedefimiz Gaziantep iline ait masalların kayıt altına alınması, potansiyel masal anlatıcıların teşvik edilmesi ve masal anlatıcılığı üzerine farkındalık ve duyarlılık arttırıcı çalışmaların yapılarak somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde ulusal ve uluslararası alanda hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır.